WORKSHOPS

invitation to a workshop :

..

n Lysefjord Hiking Festival 2017

08 – 10 September

  • Sted : Flørli, en skulptur and vandre performance workshop «Balance – SØPsCULpTUR»

Familier (foreldre med venner og dere barn).

Tidspunkt/varighet: 8 timer over 2 dager, Fredag 8 og Lørdag 9 noen måltid inkludert (suppe og lunsj).

Pris kr. 1600 per familie, siste mulighet for å melde seg på, september 1rst

Kontakt:  Agnes BTffn tel. : 95236847

«Balanse – SØPSsKULpTUR» 

Emne: Skape en skulptur av materialer funnet i bakken rundt Flørli og vandre på «Kjørlighets stien», en skulptur balanserende på hode i det gylne lyset  fra sol strålene mens horisonten stiger foran solen om kvelden. 

Fredag 8  sept. : (4 + 1 t.) 16  – 18, lete etter materialer for å skape skulpturen,  18 – 19 suppe og 20 – 22 arbeide igjen med å forme skulpturen og øve med å balansere en ting på hode. 

Lørdag  9  sept.:  (2 + 1 t.) 10  – 12, forme skulpturen og vandre langs «Kjærlighets stien» med skulpturen balanserende på hode.  

Ta bilder fra vandringen.
Send til Instagram: lenke navn kommer. 

Lenke til andre atelierer relatert lik emne:
https://abtffnsecondglance.wordpress.com/about/aaa-the-picture-the-prosess/instructions/

For overnatting 8 – 9 sept, er det to muligheter:
– STF – Stavanger Turistforening’s hus,
Flørli 4444 i tidligere arbeider leiglighet enten privat eller kollektivt. 

b The Lysefjord’s Hiking Festival 2017

September 08 – 10

  • In Flørli, A sculpture and hiking performance workshop «Balance – RUBsCULpTURE»

For families (parents and friends together with their children).

Time/duration: 8 hours over 2 days, Friday 8 and Saturday 9 with some meal included (soup and lunch).

Price nkr. 1600 per family, registration deadline, september 1rst

Contact: Agnes BTffn tel. : 95236847

«Balance – RUBsCULpTURE» Sculpture 

The subject: Create a sculpture of materials found in the ground around Flørli and walk on the «Lover’s path», a sculpture balancing on the head, in the golden light of the sun rays as the horizon rises before the sun in the evening.

Friday sept. 8  : (4 + 1 h.) 16  – 18, look for materials to be used to shape the sculpture, 18 – 19 soup and 20 – 22 work again on shaping the sculpture and exercise in balancing an object on the head.

Saturday sept. 9 :  (2+1 h.) 10  – 12, shape sculptures and walk along the Lover’s path with a sculpture balancing on the head.

Take photos of the walks.
Send pictures to Instagram: the link will be coming her..

Link to other workshops related to the subject:
https://abtffnsecondglance.wordpress.com/about/aaa-the-picture-the-prosess/instructions/

For accommodation 8-9 sept, there are two possibilities:
–  STF – Stavanger Hikers Association’s house
–  Flørli 4444  , in worke’rs apartments, private or collective.